Xưởng tàu hải quân Antigua

Những di sản thế giới mới được UNESCO công nhận

venice Đây là xưởng tàu của Anh trong suốt khoảng thời gian các nước châu Âu giành quyền kiểm soát phía đông Caribbean. Cùng khám phá 7 công trình ấn tượng nhất mới được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) mới more »